Knihy pro děti

Novinky

Nové vydání
Spícího města

Jde o třetí vydání úspěšné knihy pro děti a mládež, která je na řadě škol doporučenou literaturou.

Vyšlo v květnu 2021 v nakladatelském domě Euromedia Group.

Nové vydání
Spící spravedlnosti

Spící spravedlnost vyjde na podzim 2021 nově s ilustracemi Nikkarina

Sofinka a záhadné zvířátko

(připravuje se): Dojemný příběh pro nejmenší děti vypráví o toleranci a porozumění.

(5+)

Sofinka a záhadné zvířátko

2021

První čtení a čtení rodičů s dětmi

Ilustrovaná pohádka Sofinka a záhadné zvířátko vypráví o kráse a nevinnosti dětské fantazie.

Sotva se v zoologické zahradě objeví prázdný výběh se strohým nápisem: „Když nejsem ve výběhu, odpočívám nebo spím“, přitáhne to nečekanou pozornost dětí. Představivost Sofinky, holčičky, která půjde po prázdninách do školy, se rozběhne naplno. Záhadné zvířátko jí od té chvíle nedá spát. Může se ve výběhu ukrývat třeba jednorožec se stříbrným rohem? Nebo obrovský krásný motýl?


Spící město

2019, třetí vydání 2021

Dnes již legendární příběh o světě, ve kterém všichni rodiče usnou záhadným spánkem, a čtyři sourozenci ve věku 6, 12, 12, 15 let si musí sami nějak poradit, se stal doporučenou četbou i předlohou k celovečernímu filmu.

Spící spravedlnost

2012

2. díl série Spící město

Vydejte se na dobrodružnou cestu plnou odhodlání a hledejte pravdu spolu s hlavními hrdiny. Je třeba odhalit tajemství, která nesmí zůstat skrytá… Většina rodičů se již probudila ze záhadného spánku, vyhráno ale zdaleka není.

Spící tajemství

2013

3. díl série Spící město

To, co začalo ve Spícím městě záhadným spánkem všech rodičů a pokračovalo ve Spící spravedlnosti úsilím dětí o potrestání zločinců, pokračuje nyní pátráním dětí po příčině spánku rodičů. Rodiče, kteří se dosud neprobudili, jsou umístěni do velkého sálu v nemocnici.


O duši a dívce.
Pohádky z hor.

2016

V tomto vyprávění pro celou rodinu předává Vopěnka dětem i dospělým svou lásku k horám a jejich skrytým zákonitostem. Ilustracemi knihu doprovodila známá japonská ilustrátorka Iku Dekune.

Biblické příběhy pro nevěřící děti

2018

Jak máme čelit střetu západní civilizace s jinými kulturami, zejména s Islámem, když neznáme vlastní kořeny? To si uvědomil Vopěnka a předal dětem biblický odkaz názorným a nenáboženským způsobem. Kniha se v Čechách dostala na první místo prodejů dětských knih hned tři týdny po sobě.

Nová planeta

2015

Na půdorysu starozákonního příběhu o Josefovi a jeho bratrech rozvíjí autor velký román z post apokalyptické doby za cca 800 let.


Encyklopedie Poznávám život a svět

Tato encyklopedie obsahuje 1111 základních pojmů pro děti ve věku od 4 do 10 let. Jako původní česká encyklopedie vychází z naší geografické polohy, historie a z našeho kulturního prostředí. Obrací se k českým dětem, aby je připravila na život ve světě dvacátého prvního století. Lze ji také chápat jako pomoc rodičům při vysvětlování složitějších pojmů.