Biblické příběhy pro nevěřící děti

Biblické příběhy pro nevěřící děti


2016

Ocenění

Cena učitelů za přínos k dětskému čtenářství.
Výběr Nejlepší knihy dětem.


Jak máme čelit střetu západní civilizace s jinými kulturami, zejména s Islámem, když neznáme vlastní kořeny? To si uvědomil Vopěnka a předal dětem biblický odkaz názorným a nenáboženským způsobem. Kniha se v Čechách dostala na první místo prodejů dětských knih hned tři týdny po sobě.

Bibliografické údaje

Nakladatel – Mladá Fronta
Rok vydání – 2018 (1. vydání)
ISBN – 978-80-204-4678-7
Počet stran – 192
Ilustrace – Jiří Votruba


Recenze v časopise Tvar, 2018, č. 21

„(…) Vopěnkova Bible pro nevěřící děti svoji vzdělávací funkci plní bezchybně, nenásilným, inteligentním a srozumitelným způsobem seznamuje s celou šíří Bible a nevynechává ani neepické části Písma jako jsou „Žalmy“, „Píseň písní“ nebo „Kniha přísloví“. I s jejich základním charakterem se zde mladý čtenář může seznámit. Vopěnkův civilní tón nezastírá jistou skepsi týkající se některých náboženských představ, ale současně autor přistupuje k víře židů a křesťanů s hlubokou úctou a ukazuje význam jejich přesvědčení pro etické hodnoty Západu. To může být pro malého nevěřícího čtenáře určitým kompasem, jak k těmto fenoménům přistupovat. Navíc se z Vopěnkovy knihy dozví, že existují i jiná náboženství, že existovali i například prorok Mohamed nebo Buddha, tudíž se kniha může stát vstupní branou do světa náboženství jako takového. (…)“

Adam Borzič, Tvar