Encyklopedie Poznávám život a svět

Poznávám život a svět


2011

Tato encyklopedie obsahuje 1111 základních pojmů pro děti ve věku od 4 do 10 let. Jako původní česká encyklopedie vychází z naší geografické polohy, historie a z našeho kulturního prostředí. Obrací se k českým dětem, aby je připravila na život ve světě dvacátého prvního století. Lze ji také chápat jako pomoc rodičům při vysvětlování složitějších pojmů.


Detaily knihy

Nakladatel: Práh
ISBN: 978-80-7252-335-1
352 stran
Rok vydání: 2011 (3. vydání)


Titulka knihy