Smrt v Hamburku

Smrt v Hamburku


připravuje se

Drsně nihilistická výpověď o postavení jedince v současném světě snese srovnání s díly M. Houelebecqa. Na rozdíl od jeho próz však přináší přece jen větší příklon k hodnotám jako láska anebo zodpovědnost vůči planetě.