Vzpomínkové

Vzpomínkové

V hluboce lidských vzpomínkových knihách, ať už ze svého dětství, anebo z cest do drsné přírody klade Vopěnka otázky dotýkající se smyslu lidské existence i nenávratného ničení naší planety.

Přežít civilizaci

Ohlédnutí za třiceti cestami za obzor pohodlí není klasickým cestopisem. Autor zde zachytil i společenské změny při přechodu od socialismu k demokracii, ale také narůstající problémy civilizace jako celku v éře globalizace.

Antarktida na prahu konce

 Už v roce 2000, kdy měl autor to štěstí, že strávil jeden měsíc v osamocení na jednom z antarktických ostrovů, předpověděl mnohé z problémů a hrozeb, o kterých svět komunikuje až dnes.

Nebarevné vzpomínky

Přestože se Vopěnka narodil až v roce 1963, jeho vzpomínky z raného dětství, kdy se Československo v krátkém vzepětí snažilo vykročit vlastní cestou