Hotel uprostřed života

Hotel uprostřed života


1999 – psychologické

Příběh vnitřního přerodu osobnosti ke skutečné nezávislosti a dospělosti.

Hrdina Lukáš opouští minulost, kterou vnímá jako neslučitelnou s vlastní svobodou a přichází do nepochopitelného, stále snově unikajícího prostoru psychiatrické léčebny. Prožívá zde silnou a bolestnou lásku, bojuje s temnými stránkami vlastního těla i duše i s traumatizujícím vztahem k rodičům a vybojovává i zápas o holý život. Sugestivní vyprávění se pohybuje ve světě na hranici normality a šílenství, snu a skutečnosti, depresí a štěstí, přitom zůstává obrazem toho, co někdy může prožít každý.

Psychiatrická léčebna je zde obrazem vnitřního světa hlavního hrdiny i zrcadlem souboje mezi dobrem a zlem.

Bibliografické údaje


Nakladatel – NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999 
ISBN – 80-7106-306-1
381 stran

Obálka knihy